1 Ekim 2010 Cuma


Yerel Doğa Koruma Projelerine 1.001 kişi aranıyor!

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), ülkemizdeki biyolojik çeşitlilik konusunda farkındalık yaratmak ve doğa koruma çalışmalarını ülke geneline yaymak amacıyla, “Türkiye’nin Canı Kampanyası”nı başlatıyor. Kampanya kapsamında 1.001 kişiden toplanacak bağışlar ile bir fon oluşturulacak ve WWF-Türkiye’nin doğa koruma projelerinin yanı sıra yerel sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını destekleyecek bir hibe programı başlatılacak.

WWF-Türkiye, 35 yıllık doğa koruma deneyiminin ve uzmanlığının ışığında, Anadolu’da tehlike altında olan ya da kaybolmaya yüz tutmuş canlı türlerinin korunmasına yönelik yeni bir kampanya başlatıyor. “Türkiye’nin Canı” kampanyasıyla ülkemizdeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik projelerin geliştirilmesi, uygulanması, somut sonuçlara ulaşması ve kalıcı çözümler oluşturması hedefleniyor. Ayrıca, Anadolu’da geleneksel yaşam biçimleriyle iç içe geçen, ancak kaybolmaya yüz tutan doğal değerlerin korunması ve özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların doğadan sürdürülebilir yararlanma biçimlerini benimseyerek yaşam standartlarını iyileştirmesi amaçlanıyor.
Kampanya hakkında açıklama yapan WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak “Türkiye’nin Canı Kampanyası ile ülkemizin biyolojik çeşitliliğin korunmasını amaçlayan projelerin desteklenmesine yönelik bir fon oluşturucağız. İlk aşamada ülkemizdeki doğal mirasa sahip çıkmak için kampanyaya destekleyen kişilerden 1.001 TL bağış alırken, ülkemizde nesli tehlike altında olan türler hakkında bilgilendirme çalışmaları yapacağız. İkinci aşamada ise  biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik projeleri olan ve projelerine finansal destek arayan yerel sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir hibe çağrısında bulunacağız.” dedi.
WWF-Türkiye hibe çağrısından sonra kendisine ulaşan tüm projeleri değerlendirilmek üzere Seçici Kurul’a gönderecek. Başvurular öncelikli olarak ihtiyaç, katılımcılık, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve kalıcılık gibi kriterler doğrultusunda değerlendirilecek. Seçici Kurul’dan geçen proje sahipleri, finansal destek görüşmeleri için İstanbul’a davet edilecek. Seçim sürecinin ardından finale kalan projelere yönelik bir günlük çalıştay düzenlenecek. Çalıştayın adından seçim süreci tamamlanacak ve proje sahipleri çalışmaya başlamak üzere alanlara dönecekler. Projelerin yürütme aşaması, WWF-Türkiye tarafından düzenli olarak izlenip değerlendirilecek ve kampanya katılımcılarına destek oldukları projeler hakkında raporlar gönderilecek. 2010 Biyolojik Çeşitlilik yılı vesilesiyle yürütülecek olan Türkiye’nin Canı Kampanyası kapsamında oluşturulacak fon ile gerçekleştirilecek hibe programı 2011 Mayıs ayında başlayacak.
WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak; “Uygarlıkların beşiği olan Anadolu’nun bereket fışkıran topraklarında yaşıyoruz. Gurur duyulacak bir doğal zenginliğe sahibiz ancak ülkemizin doğası tehdit altında. Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) 2008 Kırmızı Listesi’nde; Türkiye’de küresel ölçekte tehlike altındaki tür ve alttür sayısı 134. Son 30-40 yılda, Türkiye’deki pek çok habitat çeşidi, geri dönülemez biçimde tahrip edildi. Kalan doğal mirasımı korumak bizim elimizde. Bunun için 35 yıllık doğa koruma geçmişimizi ve deneyimimizi, alanın ihtiyaçlarını en doğru biçimde belirleyen ve en etkin şekilde çözümler üreten yerel sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi için kullanacağız” dedi.
Kampanya hakkında detaylı bilgi almak ve kampanyaya katılmak için www.turkiyenincani.org  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hiç yorum yok: